Hizmetlerimiz
İŞTE PROJE YÖNETİMİ
Planlama
Proje hedeflerinin ve performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
Paydaşların belirlenerek «engage vs manage » yönetim modelleri ile rol ve sorumlulukların netleştirilmesi
Hedef ve kısıtlara uygun iletişim ve sözleşme modellerinin geliştirilmesi
Kapsam, süre, maliyet ve kalite planlamalarının yapılması
Tasarım çıktılarının belirlenmesi
Değer mühendisliği kapsamının belirlenmesi
Tasarım Yönetimi
Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçların detaylandırılması
Tasarım sürecinin yönetilmesi
Değer mühendisliği sürecinin yönetilmesi
Yapılabilirlik etüdlerinin gerçekleştirilmesi
Uygulamaya esas çizim, doküman dosyalarının kontrol ve onay süreçlerinin yönetilmesi
İhale Yönetimi
İhale dosyalarının hazırlanması
Doğru yüklenicinin doğru yöntemlerle sürece dahil edilmesi için ihale sürecinin yönetilmesi
İnşaat Yönetimi
Onaylı tasarım çıktıları ile yapılan planlamalara uygun gerçekleştirme sürecinin yönetilmesi
Risk yönetimi
Değişiklik yönetimi
Kalite yönetimi
Değer mühendisliği sürecinin yönetilmesi
İşletme/kullanıcı devir süreçlerinin planlanması
Kapanış
İşletme/kullanıcı devir süreçlerinin yönetimi
Tüm paydaşlardan ‘tam istediğimiz / hayal ettiğimiz / planlandığımız gibi’ sonuçlarının toplanması
NEDEN FARKLIYIZ
Temelinde uluslararası metodolojiler, dikkatinde toplumsal yaklaşım ve alışkanlıklar, doğasında değer odaklı iyileştirerek geliştirmek olan atanmış değil adanmış bir ekibiz.
Prof. Dr. ABDURRAHMAN KILIÇ
Prof. Dr. ABDURRAHMAN KILIÇ
Prof. Dr. / İstanbul Teknik Üniversitesi /

İŞTE Proje Yönetim firması; proje yönetimi işte böyle olmalıdır diyeceğiniz firmalardan biridir. Elemanların tecrübesi, bilgi seviyesi, yetenekleri ve ilgileri ile işleri düzenli takip etmeleri sonucu birçok proje başarı ile tamamlanmıştır.