Hizmetlerimiz
İŞTE PROJE YÖNETİMİ
Planlama
Proje hedeflerinin ve performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
Paydaşların belirlenerek «engage vs manage » yönetim modelleri ile rol ve sorumlulukların netleştirilmesi
Hedef ve kısıtlara uygun iletişim ve sözleşme modellerinin geliştirilmesi
Kapsam, süre, maliyet ve kalite planlamalarının yapılması
Tasarım çıktılarının belirlenmesi
Değer mühendisliği kapsamının belirlenmesi
Tasarım Yönetimi
Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçların detaylandırılması
Tasarım sürecinin yönetilmesi
Değer mühendisliği sürecinin yönetilmesi
Yapılabilirlik etüdlerinin gerçekleştirilmesi
Uygulamaya esas çizim, doküman dosyalarının kontrol ve onay süreçlerinin yönetilmesi
İhale Yönetimi
İhale dosyalarının hazırlanması
Doğru yüklenicinin doğru yöntemlerle sürece dahil edilmesi için ihale sürecinin yönetilmesi
İnşaat Yönetimi
Onaylı tasarım çıktıları ile yapılan planlamalara uygun gerçekleştirme sürecinin yönetilmesi
Risk yönetimi
Değişiklik yönetimi
Kalite yönetimi
Değer mühendisliği sürecinin yönetilmesi
İşletme/kullanıcı devir süreçlerinin planlanması
Kapanış
İşletme/kullanıcı devir süreçlerinin yönetimi
Tüm paydaşlardan ‘tam istediğimiz / hayal ettiğimiz / planlandığımız gibi’ sonuçlarının toplanması
NEDEN FARKLIYIZ
Temelinde uluslararası metodolojiler, dikkatinde toplumsal yaklaşım ve alışkanlıklar, doğasında değer odaklı iyileştirerek geliştirmek olan atanmış değil adanmış bir ekibiz.
AYDAN VOLKAN
AYDAN VOLKAN
Mimar, Ortak / KREATİF MİMARLIK /

İŞTEnin, projenin hayata geçmesinde hem müellifleri hem de işvereni aynı masada ortak bir değer için bir araya getirme modeli olan "iş ortaklığı"nı çok benimsemişimdir. Amaç; organize süreç yönetimi ve nitelikli değer mühendisliği çalışmaları ile tüm iş ortaklarının beklentisini karşılamasıdır.